BIO

EN:

Minerva Juolahti (1987) is a visual artist and performance maker working with body, sound, space, and paper. Juolahti is interested in how the ideas of space and sound can be approached through the idea of translation, as well as voice and silence as embodied and conceptual phenomena. Bodily space relationship and memory are recurring concepts in their body of work. Juolahti works artistically especially with sound performance and uses the sounds produced by the body as a starting point in their work. Their works are performative and conceptual spacial gestures that evolve around the sonic. At the moment, they concentrate on the radicality and ephemerality of human voice in the processes of remembering and forgetting. Juolahti has performed in several different contexts and venues, such as documenta fifteen, New Performance Turku, Kiilan Äänipäivät, Sola festival, MUU Helsinki gallery, and Vantaan Art Museum Artsi. Besides the more traditional art venues they have also made work for example inside a former maternity hospital, on a mountain, inside a forest, on metro stations, and in a bathroom. Juolahti is active in different associations and communities, such as Mad House Ystävät ry, Äänen Lumo ry, Rindamus collective, and Station of Commons. Part of their artistic practice is to coordinate and organise concerts and art events. Juolahti’s background is in visual arts, social sciences, and folklore studies. They live and work in Helsinki, Finland. 

FI:

Minerva Juolahti (1987, Helsinki) on kuvataiteilija ja esityksen tekijä, joka työskentelyn lähtökohtina ovat ruumis, ääni, tila ja paperi. Juolahti lähestyy tilaa ja liikettä kääntämisen ajatuksen kautta ja on kiinnostunut äänestä ja hiljaisuudesta sekä kehollisina että käsitteellisinä ilmiöinä. Muisti ja keholliset tilasuhteet ovat toistuvia teemoja hänen taiteellisessa työskentelyssään. Juolahti toimii erityisesti ääniesityksen parissa ja käyttää usein lähtökohtanaan kehon tuottamia ääniä. Hänen teoksensa ovat äänen ympärille keskittyneitä esityksellisiä ja konseptuaalisia tilallisia eleitä. Tällä hetkellä hän tutkii ihmisen äänen radikaalia hetkellisyyttä muistamisen ja unohtamisen prosesseissa. Juolahti on esiintynyt monissa erilaisissa tiloissa ja tapahtumissa, kuten documenta fifteen, New performance Turku -festivaali, Kiilan Äänipäivät, Sola-festivaali, MUU Helsinki -galleria ja Vantaan taidemuseo Artsi. Perinteisten taidetilojen lisäksi hän on tehnyt teoksia myös esimerkiksi entisessä synnytyssairaalassa, vuorella, metsän sisällä, metroasemilla sekä kylpyhuoneessa. Juolahti toimii aktiivisesti erilaisissa järjestöissä ja yhteisöissä, kuten Mad House Ystävät ry, Äänen Lumo ry, Rindamu-kollektiivi ja Station of Commons. Osa hänen taiteellista praktiikkaansa on erilaisten konserttien sekä taidetapahtumien järjestäminen. Kuvataiteiden lisäksi hänen taustansa on yhteiskuntatieteissä ja folkloristiikassa. Juolahti elää ja työskentelee Helsingissä.