BIO

EN:

Minerva Juolahti (1987, Helsinki) is a performance maker and visual artist working in the intersection of body, sound, space, and paper. Juolahti is interested in how the ideas of space and sound can be approached through the idea of translation, as well as voice and noise as embodied and conceptual phenomenon. Bodily place relationship and memory are recurring concepts in their body of work. Juolahti works artistically especially with sound performance and use the sounds produced by the body as a starting point in their work. They have performed in several different contexts and venues, such as documenta fifteen, New Performance Turku festival, MUU gallery, HAM Corner, and Forum Box. They have also coordinated and organised many concerts and art events. Juolahti’s background is in visual arts, social sciences, and folklore studies. They live and work in Helsinki, Finland.

FI:

Minerva Juolahti (1987, Helsinki) on esityksen tekijä sekä kuvataiteilija, joka työskentelee kehon, äänen, tilan sekä paperin kanssa. Juolahti lähestyy tilaa ja liikettä kääntämisen ajatuksen kautta ja on kiinnostunut äänestä ja kohinasta sekä kehollisina että käsitteellisinä ilmiöinä. Muisti ja keholliset paikkasuhteet ovat toistuvia teemoja hänen taiteellisessa työskentelyssään. Juolahti toimii erityisesti ääniesityksen parissa ja käyttää usein lähtökohtanaan kehon tuottamia ääniä. Hän on esiintynyt monissa erilaisissa tapahtumissa ja tiloissa, kuten documenta fifteen, New performance Turku -festivaali, MUU-galleria, HAM Kulma ja Forum Box. Juolahti on koordinoinut ja järjestänyt monia konsertteja sekä taidetapahtumia. Kuvataiteiden lisäksi hänen taustansa on yhteiskuntatieteissä ja folkloristiikassa. Juolahti elää ja työskentelee Helsingissä.