erottuminen(–)

erottuminen(–)

The performative gesture approaches the processes of differentiation and non-differentiation through body and space. The work explores how sound and image can create and disclose spaces, on the other hand make them fade out, blend into each other.

Esityksellinen ele lähestyy erottumisen sekä ei-erottumisen prosesseja kehollisuuden ja tilan kautta. Teos tutkii sitä, miten ääni ja kuva voivat toisaalta luoda ja tuoda esiin tiloja, toisaalta häivyttää niitä.

Sola Festival – Post-Festival Club @ Oodi

Tuesday 24.1.2023

The work has been supported by The Finnish Cultural Foundation (SKR).